CUỘC THI “TÀI NĂNG NHÍ”

08/04/2019 17:28 Chiều

  Kính gửi :  Quí Phụ Huynh có con em từ độ tuổi ( 4 đến 15 tuổi ) trên cả nước. Trung Tâm Đào Tạo Âm Nhạc và Năng Khiếu Talent tổ chức cuộc thi  “TÀI NĂNG NHÍ ” nhằm tìm kiếm và phát hiện những tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật như […]

Xem thêm...
Tin tức

CUỘC THI “TÀI NĂNG NHÍ”

  Kính gửi :  Quí Phụ Huynh có con em từ độ tuổi ( 4 đến 15 tuổi ) trên cả nước. Trung Tâm Đào Tạo Âm Nhạc và Năng Khiếu Talent tổ chức...

08.966.111.88